Финансово-хозяйственная деятельность

  Отчет о пожертвованиях за 2017 год (38,3 KiB, 7 hits)

  План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (11,5 MiB, 30 hits)

  План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (1,0 MiB, 120 hits)

  План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (1,3 MiB, 89 hits)

  Баланс на 01.01.2016 (3,1 MiB, 113 hits)

  Отчет ПФХД гос. задание за 2015 (2,1 MiB, 108 hits)

  Отчет ПФХД общий за 2015 (1,7 MiB, 149 hits)

  Отчет ПФХД собственные доходы за 2015 (2,1 MiB, 95 hits)

  Отчет ПФХД субсидии на иные цели за 2015 (2,0 MiB, 99 hits)
WordPress Lessons