Финансово-хозяйственная деятельность

  Отчет о пожертвованиях за 2017 год (38,3 KiB, 16 hits)

  План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (11,5 MiB, 42 hits)

  План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (1,0 MiB, 131 hits)

  План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год (1,3 MiB, 101 hits)

  Баланс на 01.01.2016 (3,1 MiB, 129 hits)

  Отчет ПФХД гос. задание за 2015 (2,1 MiB, 118 hits)

  Отчет ПФХД общий за 2015 (1,7 MiB, 158 hits)

  Отчет ПФХД собственные доходы за 2015 (2,1 MiB, 101 hits)

  Отчет ПФХД субсидии на иные цели за 2015 (2,0 MiB, 105 hits)
WordPress Lessons